Tillbaka

Årsstämma via webben - Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg

Tisdagen den 31 mars 2020 kl. 18.00, är ändrat till webbmöte.

Distriktsstyrelsen planerade att genomföra årsmötet i Lundsbrunn, men ändrar pga. Covid-19 till att genomföra det som webbmöte.

Ombud och övriga anmälda har fått inloggningsuppgifter och handlingar via E-post den 21 mars.

Vill du anmäla dig eller anser dig vara anmäld men inte fått e-post enligt ovan meddela lars.carling@sv.se

Välkomna!