Ny förbundschef

Vi välkomnar Nina Larsson till tjänsten som SV nya chef!

Hon säger -"Folkbildning är ett viktigt instrument för att människor ska få mer makt över sina liv. Civilsamhällets betydelse ökar och SV har nu stor potential att göra skillnad för än fler."

 

klicka här och läs mer om Nina...