SV-projekt

 • Projekt Södra Råda kyrkplats

  göra den restaurerade Södra Råda gamla kyrkan och kyrkplats till en attraktiv och lättillgängligt besöksmål

  Läs mer
 • Projekt Platsutveckling...

  Projektet bygger på att utveckla och länka samman kultur- och vandringsleder längs Nossan som flyter genom hela kommunen....

  Läs mer
 • Projekt Demokratiskolan

  de unga nyanlända vill organisera sig

  Läs mer
 • Tibro Cabaré

  ...från intergration till teaterföreställning

  Läs mer
 • En levande landsbygd - öppen för alla!

  För att vara stark behöver kulturarvsrörelsen ständigt utvecklas!

  Läs mer
 • Förberedelseprojekt digitala kunskaper

  - allas möjligheter i den digitala världen!

  Läs mer
 • Markavvattning

  - intresserad av att höja dina kunskaper?

  Läs mer
 • Fiber, vatten och avlopp

  Är ni en förening eller arbetsgrupp i färd med att ordna bygdens behov av digital kommunikation, samtidigt som man långsiktigt löser...

  Läs mer
 • TIA

  Tidiga Insatser för Asylsökande Projektet syftar till att motverka passifisering under asyltiden. Det skall underlätta kontakter med...

  Läs mer
 • LEADER-projekt pågår!

  Lokalt ledd utveckling! Projektet är avslutat med gott resultat. Projketet kallas "Den ultimata orsutvecklingen".Samtliga organisationer...

  Läs mer