SV-projekt

 • Shared Reading - delad läsning

  Shared reading har uppehåll p g a Corona. Vi meddelar deltgarna när vi kör iång igen! Shared reading är...

  Läs mer
 • Teknik har ingen ålder

  Unga med funktionsvariationer lär ut dagens teknik till äldre...

  Läs mer
 • Min säkerhet

  Min säkerhet har upphåll p g a Cornaoviruset. Vi har för avsikt att fortsätta projketet när det blir möjligtigen. Min...

  Läs mer
 • Projekt - Demokratiskolan

  Projektbeskrivning Demokratiskolan BakgrundVi Unga har i sitt arbete fått en nära inblick i unga nyanländas vardag...

  Läs mer
 • Projekt Södra Råda kyrkplats

  göra den restaurerade Södra Råda gamla kyrkan och kyrkplats till en attraktiv och lättillgängligt besöksmål

  Läs mer
 • Projekt Platsutveckling...

  Projektet bygger på att utveckla och länka samman kultur- och vandringsleder längs Nossan som flyter genom hela kommunen....

  Läs mer
 • Tibro Cabaré

  ...från intergration till teaterföreställning

  Läs mer
 • En levande landsbygd - öppen för alla!

  För att vara stark behöver kulturarvsrörelsen ständigt utvecklas!

  Läs mer
 • Förberedelseprojekt digitala kunskaper

  - allas möjligheter i den digitala världen!

  Läs mer
 • Markavvattning

  - intresserad av att höja dina kunskaper?

  Läs mer
 • Fiber, vatten och avlopp

  Är ni en förening eller arbetsgrupp i färd med att ordna bygdens behov av digital kommunikation, samtidigt som man långsiktigt löser...

  Läs mer
 • TIA

  Tidiga Insatser för Asylsökande Projektet syftar till att motverka passifisering under asyltiden. Det skall underlätta kontakter med...

  Läs mer