SV-projekt

 • Tibro Cabaré

  ...från intergration till teaterföreställning

  Läs mer
 • En levande landsbygd - öppen för alla!

  För att vara stark behöver kulturarvsrörelsen ständigt utvecklas!

  Läs mer
 • Förberedelseprojekt digitala kunskaper

  - allas möjligheter i den digitala världen!

  Läs mer
 • Markavvattning

  - intresserad av att höja dina kunskaper?

  Läs mer
 • GRÄNSFRI

  Vad blev det av GRÄNSFRI – projektet som skulle förändra det lokala utvecklingsarbetet? Den 26 februari kan du få svaret. GRÄNSFRI...

  Läs mer
 • Fiber, vatten och avlopp

  Är ni en förening eller arbetsgrupp i färd med att ordna bygdens behov av digital kommunikation, samtidigt som man långsiktigt löser...

  Läs mer
 • TIA

  Tidiga Insatser för Asylsökande Projektet syftar till att motverka passifisering under asyltiden. Det skall underlätta kontakter med...

  Läs mer
 • LEADER-projekt pågår!

  Lokalt ledd utveckling! SV Skaraborg deltar i ett projekt som löper till mars 2020. Projketet kallas "Den ultimata orsutvecklingen".Samtliga...

  Läs mer