Tillbaka

En levande landsbygd - öppen för alla!

Kulturarvsrörelsen vill fortsätta vara stark och utvecklas.
Nu är det tid att se över vad vi kan göra bättre och tydligare.
På så sätt hoppas vi få gehör för föreningens hjärtefrågor och
engagera fler människor i vår folkrörelse.

läs mer här...

Vill du veta mera:
Kontakta: SV Skaraborg, Annki Alnemar 0502-100 58

KulturArvVäst i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst och Maritimt i Väst