Tillbaka

Teknik har ingen ålder -

Teknik har ingen ålder – allas möjlighet i den digitala världen 

Förstudieprojekt i samarbete med SPF Seniorerna och Attention.  
Från maj 2019 till jan 2020. 
Finansierat av Vinnova 

Sammanfattning av projektet:  

Det är många av våra äldre som har hamnat helt utanför den digitala världen med alla följder som det får. Vi söker detta förberedelseprojekt för att få möjligheten att djupdyka i denna problematik för att hitta innovativa lösningar. 

Utifrån vetskapen att endast 50% av SPF seniorernas medlemmar idag har e-post kan vi se ett stort behov för målgruppen av digitalisering. Det innovativa i detta projekt är att vi under detta projekt vill hitta unika samarbetsvägar mellan SPF Seniorerna, Studieförbundet Vuxenskolan och Attentions organisationer i Skaraborg.

Vi vill hjälpa äldre att få tillgång till den
 digitala världen samtidigt som vi vill se på möjligheterna att ge personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en väg in i arbetslivet. 

Vi vill koppla detta projekt till flera av Agenda 30 mål: 
Mål 10, genom att undersöka innovativa lösningar för att äldre ska få tillgång till den digitala världen och att de yngre med funktionsvariation skall få tillgång till arbetslivet och på det sättet minska ojämlikhet. 

Mål 9 genom att vi vill främja information- och kommunikationsteknik för vår äldre målgrupp för att på det sättet uppnå en högre grad av jämlikhet i den digitala världen samt arbetslivet, oavsett ålder och funktionsvariation. 

Mål 13 genom att bidra med att de äldre kan överföra kunskap till de yngre om hur man förr levde mer hållbart i det perspektivet att man till exempel tog vara på sina resurser på ett mer hållbart sätt än vad majoriteten av befolkningen gör idag. Detta genom att låta yngre och äldre mötas med hjälp av tekniken. 

Mål 3 genom att målgruppen mår mental bättre av minskad diskriminering och ojämlikhet. Samt att de yngre med funktionsvariation kan få en möjlighet att
komma in i arbetslivet och på det
 sättet få positiva hälsoeffekter. 

För mer information om projektet:

Mia Jansson fd. Gustavsson
Projektansvarig
SV Skaraborg
mia.gustavsson@sv.se