Tillbaka

LEADER-projekt pågår!

Lokalt ledd utveckling!

Projektet är avslutat med gott resultat.

Projketet kallas "Den ultimata orsutvecklingen".
Samtliga organisationer som samverkar med detta projekt är -
Hela Sverige Ska Leva, Hembygdsrörelsen, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan, alla arbetar aktivt på lokalnivå.

Samverkan mellan individer, organisationer, företag och samhället är en grundförutsättning för en positiv utveckling av ett område.

I detta projekt ska metoder testas som leder till en optimal samverkan och samsyn kring frågor som berör utveckling. Fokus ska ligga på att det blir metoder som leder till ett praktiskt resultat som är till nytta för områdets innevånare.

Försök kommer att göras på tre orter under 2018/19. Resultat av dessa försök kommer att utgöra grunden för hur arbetet kan bedrivas i framtiden. De organisationer som främst berörs är Hela Sverige Ska Leva, Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt, Hembygdsrörelsen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Resultatet ska vara tillgängligt digitalt och kunna användas i hela landet.