Tillbaka

Markavvattning

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare, markägare, entreprenörer och dikningsföretagare. Vill du läsa mer gå in på www.sv.se/vatten.

Nu kan du anmäla ditt intresse till LRF:s och SV Västra Götalands studiecirkel kring Markavvattning. Datum och platser för studiecirklarna är ännu inte bestämt, men du kan redan här och nu göra en intresseanmälan. 
OBS! att intresseanmälan inte är bindande. 

För mer information, kontakta Christer Wennerberg,
0708 - 55 30 33, christer.wennerberg@sv.se 

Välkommen!

 

Anmäl ditt intresse HÄR.