Tillbaka

Projekt Platsutveckling Essunga kommun

Projektet bygger på att utveckla och länka samman kultur- och vandringsleder längs Nossan som flyter genom hela kommunen. Kommuninvånare och besökare skall på sina vandringar få möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser i kombination med en fantastisk natur och spännande historia.

Arbetet har ett "underifrånperspektiv" som helt bygger på lokala kulturaktörer i samverkan som skapar engagemang .
Resultatet skall bli utställningar, nya produkter och tjänster, utsmyckning, arrangemang samt studie- och kursverksamhet mm. 

Bakgrunden till projektet är en förstudie för platsutveckling i Essunga kommun som genomfördes 2018-2019 med Västra Götalandsregionen och Essunga kommun som finansiärer. På varje plats (4 st i kommunen) har bildats s k utvecklingsgrupper med processledare.

Läs mer om SV Skaraborgs projekt...