Tillbaka

Shared Reading - delad läsning

Shared reading har uppehåll p g a Corona. Vi meddelar deltgarna när vi kör iång igen!

Shared reading är en metod för högläsning och samtal, som enligt forskning bl a ger en förbättrad självkänsla, ett förbättrat självförtroende och ett ökat intressde för texter.

Studier har visar att Shared REading har störst effekt för människor som lever i ett socialt utanförskap eller människor med psykisk ohälsa.

Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden och minska känslan av ensamhet.

Alla människor över 18 år som är intresserade kan självklart prova på Shared Reading.

Shared Reading är på gång i SV Skaraborg.
Välkommen att anmäla dig till en grupp.
Information: kundtjänst: 010-682 10 90 el Alexandra Larsson alexandra.larsson@sv.se

Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och vi samarbetar med MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), Regionens folkhälsoavdelning, Kommunal utveckling, Regionbiblioteket och IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser).