Tillbaka

Tibro Cabaré

Tibro Cabaré är ett projekt med syfte att skapa ökad intergration mellan ungdomar och unga vuxna 13-25 år. Detta genom att skapa och utföra en teaterföreställning.Tanken är att föreställningen ska ha premiär i mars 2020, i Forums lokaler i Tibro.

Träff 1:
Teatergruppen skapades i november med Camilla Moberg som ledare och 4 tjejer som deltagare, i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Tibro.
Träffen startade med prat om hur vi mår och vad gruppen har för slutmål och tema.
Vi pratade om hur deltagarna upplever ämnet intergration, utanförsklap, krig och invandring utifrån förberedda bilder och texter.

Vi laborerade och diskuterade hur vi kunde använda teatern för att upplysa berätta och framföra de ämnen vi förberett.

Därefter började vi skapa karaktärer och en story som vi ska fortsätta jobba med på följande träffar. Syftet är att deltagare och publik ska känna delaktighet och glädje i en kommande föreställning.

Sidan kommer att uppdateras allt eftersom projketet växer fram.

Camilla Moberg, ledare Tibro Cabaré

Niclas Lidström, Studieförbundet Vuxenskolan