Datavänner

Vi söker dig som är ung vuxen och har en funktionsvariation, som ex. adhd och autism. En NPF-diagnos kan absolut vara en styrka i detta projekt.

Syftet är att skapa mötesplatser där du får lära ut dagens teknik till äldre. Som datavän kan du hantera basfunktionerna på mobil, surfplatta och/eller dator. Du är också intresserad av att lära ut denna teknik på ett lättsamt sätt enskilt eller i mindre sammanhang.

Du kommer att få introduktionsutbildning samt ersättning för den tid du lägger, dvs. 1-6 timmar vecka beroende på önskemål. En möjlighet till en meningsfull sysselsättning och personlig utveckling.

Intresseanmälan till projektledare Annelie Strömberg annelie.stromberg@sv.se