Datavänner

Datavännerna är unga vuxna som växt upp med dagens teknik.

Vi välkomnar mångfald i projektet. Har du en funktionsvariation, som ex. adhd och autism kan det absolut vara en styrka i detta projekt.

Syftet är att skapa mötesplatser där du får lära ut dagens teknik till äldre. Som datavän kan du hantera basfunktionerna på mobil, surfplatta och/eller dator. Du är också intresserad av att lära ut denna teknik på ett lättsamt sätt enskilt eller i mindre sammanhang.

Du kommer att få introduktionsutbildning samt ersättning för den tid som du lär ut teknik. En möjlighet till en meningsfull sysselsättning och personlig utveckling.

Intresseanmälan till projektledare Annelie Strömberg annelie.stromberg@sv.se