Välkommen till SV!

Studiecirklar och kurser

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kan du gå studiecirklar och kurser i nästan vilket ämne som helst. Sök i listen överst på sidan. Hittar du inte vad du söker, välkommen att kontakta oss!

 

Kultur och föreläsningar

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kan du gå på intressanta föreläsningar och delta i en mängd kulturarrangemang. 
Leta i sökmotorn överst på startsidan.

Har du synpunkter, idéer eller frågor om kurser, studiecirklar och kulturarrangemang fråga oss! Vill din förening ha hjälp, samverka eller tipsa om aktiviteter kom till oss på SV Skaraborg - kontakta ditt SV-kontor

 

SVs har en Värdegrund och en Vision

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

SV bidrar till hållbar utveckling genom verksamhet inom många olika ämnen.

 

Låter allt detta bra för dig, så välkommen i SV-Gänget!