Lättläst version saknas

Välkommen till SV!

Studiecirklar och kurser

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kan du gå studiecirklar och kurser i nästan vilket ämne som helst. Sök i listen överst på sidan. Hittar du inte vad du söker, välkommen att kontakta oss

Kultur och föreläsningar

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kan du gå på intressanta föreläsningar och delta i en mängd kulturarrangemang. 
Leta i sökmotorn överst på startsidan.

Har du synpunkter, idéer eller frågor om kurser, studiecirklar och kulturarrangemang fråga oss! Vill din förening ha hjälp, samverka eller tipsa om aktiviteter kom till oss på SV Skaraborg - kontakta oss

 

SVs har ett idéprogram, en värdegrund, en vision.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.
Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.
Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.
 

Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Låter allt detta bra för dig, så välkommen i SV-Gänget!