Kultur

Kultur kan vara allt ifrån musik/dans/teater uppträdande, föreläsningar, utställningar mm. Se aktuella kulturarrangemang vid kurser.

Arrangörer vi samarbetar med:

SV Sörmland hjälper till att arrangera olika kulturarrangemang tillsammans med föreningar/organisationer/övriga som har valt att samarbeta med oss. Till höger finns länkar till några hemsidor och övrig info.