Hälsa & välbefinnande

Ombudsman Anette Karlsson från Anhörigas Riksförbund och Arboga Anhörigvårdarförening berättar om deras viktigaste övergripande mål.

Tid: Onsdag 15 maj Kl:13-14. Plats: Stadsbiblioteket Eskilstuna. Lokal: Tidskriftshörnan.

Visste du att: Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Vi som anhöriga i Sörmland, har vi någon förening? Kom och lyssna och ställ frågor angående vara anhörig och vilka rättigheter man har och hur vi kan gå tillväga!


Välkommen in på information och frågestund! Kostnads fritt!