Asperger, samtalsgrupp anhörig

Asperger, samtalsgrupp anhörig

Funktionsnedsättning

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med Aspergers.

Är du make/maka, förälder, syskon eller annan anhörig till en vuxen med Aspergers syndrom, med eller utan diagnos? (Många äldre med Aspergers har ingen officiell diagnos.) Känner du behov av att prata med andra i samma situation? Då är du välkommen till vår grupp.
Vi pratar om det just du vill ta upp i gruppen. Vi träffas varannan vecka på kvällstid.

Lokal: Eskilstuna, Rademachergatan 38, plan 4
Pris: 0 kr, Samtalsgruppen startar när 6 deltagare anmält sig

Information om anhörigstödets verksamhet https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/stod-till-dig-som-anhorig.html

Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med anhörigstödet Eskilstuna kommun

Vi hjälper er med studiematerial och övrig handledning för att komma igång med cirkeln.