Musik, teater

Välkommen till Sörmlandsgården Djurgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. I kväll underhåller Roland Gustafsson med blandade visor.