Hälsa & välbefinnande, Samhälle

BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Certifierade enhetschefen Linda S berättar om BPSD registret och hur man jobbar med den i vården.

Innehåll
Genom BPSD registret kan man minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar.

BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

BPSD-registret följer Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Plats
E18 Eleonoragatan 18 Eskilstuna

Tid
Anges inom kort.

Ledaren
Enhetschef Linda Schledermann

Anmälningsinformation
Föreläsningen är gratis och ingen anmälan behövs.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se

Detta är en samarbete med Måsta Ängs äldreboende och Eskilstuna kommun samt Eskilstunas Demensförening.