Brexit, brittisk politik i nutid - Rule Britannia

Brexit, brittisk politik i nutid - Rule Britannia

Samhälle

”Brexit” chockade stora delar av omvärlden som räknat med att Storbritannien skulle stanna kvar i unionen. Men vad var det som hände egentligen? Varför röstade majoriteten nej? Och vad kommer att hända nu? Dessutom; Förutom att resultatet spelar roll för hela Europa visade folkomröstningen också upp ett djupt splittrat Storbritannien. De äldre och de på landsbygden röstade för ett utträde, medan yngre och storstäderna röstade för att stanna i unionen. England ville lämna medan Skottland och Nordirland ville stanna. Kommer Skottland ha en ny folkomröstning om självständighet? Kan Nordirland förenas med Irland? Vilka konsekvenser får allt detta får det brittiska samhället i stort? Frågorna är många, spekulationerna ännu fler men svaren än så länge få.

Kursen startar onsdagen 5 september klockan 18.00 - 20.30. Minst 6 deltagare. Lokal SV Nyköping, Östra Storgatan 36C. Ledare Patrik Fornedal. 5 ggr/15 tim*/750 kr. Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min
.
Anmälan sker på hemsidan eller på telefon 010-199 23 30.

Patrik Fornedal är anglofil som älskar folkbildning och att diskutera samhällsfrågor. Han har universitetsutbildningar i ämnen som Ekonomi, Historia och Europakunskap.