Musik, teater

Välkommen till Sörmlandsgården Djurgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. Ärla-Stenkvista hembygdsförening ansvarar för dagen. Det blir allsång under ledning av Bygdemusikanterna.