Hälsa & välbefinnande

Chakra en väg till din andliga kropp
Detta är en kurs för dig som vill veta mer om dina chakra och energisystem för att få en större förståelse för hur detta fungerar och hur det är kopplat till vår emotionella kropp.

Innehåll
Här lär du dig de sju baschakran och lär dig öppna och stänga dom, baschakrat, navelchakrat, solar plexuschakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat, kronchakrat. Du kommer få en större förståelse om vilka känslor och emotioner som hör till respektive chakra, hur detta är kopplat till världen vi lever i och orsaken till blockeringarna du kan ha.

Förkunskaper
Inga

Upplägg
Historia, Info, Övningbekräftelse för varje chakra.

Bra att veta
Det som sägs och händer i gruppen stannar i gruppen.

Ledaren
Håkan Forsberg, medlem i Medlem av The International Association of Therapists, har praktiserat chakra i många år.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in studiecirkeln vid för få anmälda. Vi skickar kallelse med faktura innan start.

För anmälan eller mer information
sormland@sv.se elller 010-199 23 30