Hälsa & välbefinnande

Föreläsning med Yngve Gustavsson i samarbete med Eskilstuna demensförening och MDH om människor med demenssjukdomar och hur vården och omsorgen hanterar de dementa.

Öppen föreläsning som vänder sig till alla.

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Han är känd från TV, senast i programmet ”Sveriges bästa
äldreboende”.