Samhälle

Är vårt demokratiska styrelseskick säkert? Finns det brister? Finns det hot? Hur ser det ut i andra delar av världen? Vad demokrati egentligen innebär kan vi ha olika uppfattning om, och olika möjligheter att ens få diskutera, i olika länder.

Innehåll
I denna cirkel kommer vi att titta på, och samtala om, alla möjliga aspekter av begreppet “demokrati” och hur hela vårt liv påverkas av om vi lever i ett demokratiskt land eller i ett land med annat styrelseskick. Egna erfarenheter, texter hämtade från källor såsom internet, böcker och tidningar, musik, film – vi väljer i gruppen vad vi vill titta närmare på och diskutera. Covid 19-pandemin och dess effekter på demokratin i världen, klimatkrisen, historiska anledningar till att en del länder har svårt att nå fram till en demokratisk regim: detta är ett stort och intressant ämne att fördjupa sig i.

Bra att veta
Detta är en studiecirkel, vilket innebär att cirkelledaren och deltagarna tillsammans bestämmer innehållet i cirkeln. Vi hjälps åt med att plocka fram det material vi ska använda av och vilken inriktning vi vill ha på cirkeln. Genom samtal, diskussioner och genom att tolka informationen utifrån vår egen livserfarenhet, samlar vi på oss nya kunskaper och insikter.

Denna cirkel är på nätet. Vi använder Zoom. Du behöver en läsplatta eller dator med kamera och mikrofon. Använd helst ett headset.


Ledaren
Annkatrin Kretz är föreningsmänniska och har ett intresse för både nutida händelser inom politiken och den historiska bakgrunden till olika länders väg mot (eller från) demokrati.

Alla våra kursledare genomgår Studieförbundet Vuxenskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare. Sista anmälningsdag är tio dagar före startdatum. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post.

För anmälan eller mer information kontakta oss
tel 010-199 23 30 eller skicka e-post till SV Sörmland