Historia & Konsthistoria

Samerna är en nationell minoritet i Sverige. Men många känner inte till deras historia. Ända ner till Stockholm, i hela Mellansverige, bodde det samer fram till en bit in på 1800-talet - vad var det som hände sen? Skallmätningar och fotografering i rasbiologins namn pågick under flera decennier.

Innehåll
Samernas historia, kultur, levnadssätt, religiösa tro, deras kamp mot Kronan och staten genom århundrandena. Detta kommer vi att sätta oss in i, samla kunskap och akta om, och livligt diskutera i denna studiecirkel.

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Bra att veta
Vi träffas varannan vecka i vår lokal på Östra Storgatan 36 C.

Ledaren
Annkatrin Kretz

Anmälningsinformation
Start onsdag 4 mars kl. 17:30-20:15
Sista anmälningsdag är 25 feb.

För anmälan eller mer information kontakta oss
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se