Historia & Konsthistoria

Samerna är en nationell minoritet i Sverige. Men många känner inte till deras historia. Ända ner till Stockholm, i hela Mellansverige, bodde det samer fram till en bit in på 1800-talet - vad var det som hände sen? Skallmätningar och fotografering i rasbiologins namn pågick under flera decennier.

Innehåll
Samernas historia, kultur, levnadssätt, religiösa tro, deras kamp mot Kronan och staten genom århundrandena. Detta kommer vi att sätta oss in i, samla kunskap och akta om, och livligt diskutera i denna studiecirkel.

Förkunskaper
Inga förkunskaper

Bra att veta
Vi träffas var annan vecka under tio veckor med start början av mars i vår lokal på Östra Storgatan 38 C.

Ledaren
AnnKatrin Kretz

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 4 anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är 25 april.

För anmälan eller mer information kontakta oss
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se