Samhälle

Samhällsorienteringen ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Innehåll
Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Förkunskaper
Du bör förstå svenska och kunna läsa svensk text.

Kursmaterial
Om Sverige Samhällsorientering på svenska.

Upplägg
Vi träffas fem gånger och diskuterar det vi läst och hjälper varandra förstå vad vi läst.

Bra att veta
Det ärt en gratis utbidning

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är 10 mars

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se