VILL DU ENGAGERA DIG FÖR ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA PSYKISK OHÄLSA, MEN ÄR OSÄKER PÅ HUR?
Då är Du välkommen till en inspirationskväll i workshop-form!


Innehåll
Anhörigcentrum ifrån Strängnäs kommun kommer tillsammans med olika föreningar och organisationer beskriva sin verksamhet.
Ta chansen att hitta ett forum som passar just dig och
ditt engagemang!

Upplägg

Bra att veta
Plats: Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs
Tid: måndagen den 16 september, kl. 18.30 – 21.00
Moderator: Pia Steensland (KD), riksdagsledamot och ordf KD Strängnäs

Deltagande föreningar:
Anhörigcentrum
Suicide Zero
Sveriges Fontänhus Riksöfrbund
Svagstark
Frälsningsarmen
Gymnasieresan

Workshops och möjligheter att ställa frågor.