Språk

Vill du prata engelska? Vill du veta vad som händer i Storbritannien inför EU utträdet? Vill du hålla dina engelska kunskaper vid liv och bli bättre på att hitta orden och uttrycken under resor, jobbsituationer och med internationella vänner. Oavsett dina motiv är du välkommen till detta språkcafe.

Innehåll
Vi dricker engelskt te och pratar. Vi kommer att jobba med dialoger och samtal kring olika teman. Vi träffas varannan vecka.

Förkunskaper
Bör kunna engelska.

Ledaren
Johannes Mattisson

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se