Media & kommunikation

Syftet med kursen är att diskutera och analysera filmen vi tittat på tillsammans. Målet är att ge deltagarna kunskap om konstformen film. deltagarna ska reflektera över film som uttrycksmedel.

Innehåll
Film och diskussion om filmer, film som konstform. Exempel på diskussionspunkter: foto, klippning, ljud, musik, skådespeleri, sceneri, rollfigurer, dialog, språkbruk, dramaturgi, underhållningsfaktor, handling, teman och motiv, budskap, moraliska och etiska frågor.

Förkunskaper
Inga, den här kursen är till för alla som gillar film.

Upplägg
VI tittar på en film, analyserar och diskuterar vad vi sett tillsammans. Vi träffas var tredje måndag.

Ledaren
Inte bstämt ännu,

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se