Hantverk & konst

Tryggve Lundh föreläser om formgivaren, inspiratören och konstnären Karin Larsson

Karin Larsson, hustru till Carl Larsson. Hon designade och vävde en stor del av de textilier som fortfarande finns i Carl Larsson-gården.[3] Ett exempel är karinförklädet som användes av både Karin och andra kvinnor som arbetade på Sundborn. Karin Larsson formgav även en del av möblerna och ritade sina och barnens kläder. Dessutom var hon hela tiden Carls "bollplank" och pålitlig kritiker av hans arbete.

Arrangör: Kafjärdens Kultur- och Biblioteksförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Närmare upplysningar lämnas gärna av föreningens ordförande Ulla Ericsson, tel 0703 863 795