Hälsa & välbefinnande

De flesta våldsbrotten sker i hemmet och begås av en närstående. Våld i nära relationer, (även kallat våld i hemmet eller partnervåld), är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som sker inom den privata sfären. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har nära relationer till varandra. Här berättar Anna Thor sin berättelse

Föreläsningen är öppen för alla och är gratis till Liberala kvinnors föreläsning.
Ledaren
Anna Thor arbetar på Behandlingshemmet Gläntan med ung vuxna med missbruk och kriminell problematik.

För anmälan
Anmälan till helen.wretling@eskilstuna.se senast den 14 november