Historia & Konsthistoria

Välkommen till Valsta gård 640 33 Bettna. Söndag 15/9 klockan 14:00 startar vi från Valsta gård, för att göra en vandring tillsammans med Hans Sköld. Vi kommer att få se stensättningar, gravhögar och kanske några skålgropar. Kostnadsfritt. Klädsel lämplig för vandring.