Hälsa & välbefinnande

Här läser och diskuterar vi livsfrågor och olika tankesätt. ACT är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­ Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

Innehåll
Vi kommer att jobba bl.a. med följande;
• Självkänsla
• Livshistoria
• Reflektion & självinsikt
• Föreställningar
• Insikter
• Rädslor
• Meningsfullt liv
• Livssyfte

Upplägg
Vi ett kapitel eller flera kapitel före varje sammankomst, sedan diskuterar vi under träffen om hur det vi har läst är tillämpligt på dig, och sedan övar vi på de relevanta arbetsmaterialet (som är med till kursen) när gruppen träffas.

Förkunskaper
Inga

Kursmaterial
Vi kommer att utgå från boken; ”Lyckofällan” av Russ Harris. (ingår i priset)

Bra att veta
Detta är inte psykokoterai eller KBT

Ledaren
Bo Konrad, är utbildad KBT- och ACT Coach. Han har också föreläst om sitt engagemang och en tidigare depression ett flertalet gånger. Han har hållit i ett antal Våga Fråga-utbildningar och han m.m. och han är volontär för Suicide Zero m.m.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se