Musik, teater

Lär dig mer om feminism och grunderna i forumteater, en teaterform som handlar om att lösa konflikter och synliggöra maktstrukturer.

Innehåll
Forumteater är en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Upplägg
Vi tar avstamp i feminismen och pratar om personliga erfarenhet som vi sedan dramatiserar genom forumteater. Vi träffas tre gånger under maj månad.

Bra att veta
Detta är en gratiskurs!

Ledaren
Anja Probst utbildad dramapedagog med 12 års erfarenhet.

Hon har gått fyra kurser för Katrin Byreus i forumteater och har 12 års erfarenhet som dramapedagog.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är 15 maj.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se