Fotografera bättre - bildkomposition

Fotografera bättre - bildkomposition

Media & kommunikation

Välkommen till en studiecirkel där du fotograferar med den utrustning du har själv - kamera eller smart telefon. Gruppen kommer överens om ett tema som ska fotograferas. Bilder tas, återkoppling ges och sedan redigeras bilden i datorn.
Du använder din egen kamera eller telefon samt överföringsverktyg för att lägga över dina bilder till datorn. Du tar med din bärbara dator som ha Windows 10. I det programmet finn ett redigeringsprogram som vi ska använda.
Tisdagar kl 09:30-12:30. Beräknad start 18 september eller vid minst 6 anmälda. Lokal SV Flen, Drottninggatan 2. Ledare Åke Johansson. 10 ggr/40 tim*/1 600 kr. Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 minuter.
Åke Johansson är en erfaren fotograf med erfarenhet av redigeringsprogram.