Historia & Konsthistoria

Välkommen till Sörmlandsgården Djurgården, Östermalm 2, 633 62 Eskilstuna. Leif Jacobsson berättar om gamla skrönor.