Grundläggande pomologi och sortbestämning Föreningen Sörmlandsäpplen

Grundläggande pomologi och sortbestämning Föreningen Sörmlandsäpplen

Trädgård, hus och hem

I samband med Julita äppeldagar, som äger rum 15-16/9, och den fantastiska äppelutställningen, så anordnar vi en kurs i grundläggande pomologi och sortbestämning under ledning av Mats Blomkvist. Mats är pomolog med stor erfarenhet av sortbestämning och av sörmländska sorter i synnerhet. Syftet med kursen är att vi ska lära oss grunderna i sortbestämning d v s hur man tar sig an ett okänt äpple och genom att studera detaljer som foder, skaft, skafthåla, kärnhus, kärnornas form m m kan avgöra vilken sort det är. Lokal: Julita gård 643 60 Katrineholm. Kostnad: 850 kr, inkl moms, för icke medlemmar tillkommer 100 kr i medlemsavgift (som gäller för återstoden av 2018 samt hela 2019). Anmälan senast 5/9 till katarina.stenberg@sv.se eller 072-543 07 21.