Politiska ideologier

Politiska ideologier

Humaniora, Övrigt

I denna studiecirkel lär vi oss de gamla ideologierna - liberalism, konservatism, socialism - men också idéströmningar som feminism, ekologism och populism.

Några av politikens klassiska texter presenteras. Studiematerialet är är skriven på ett enkelt och lättfattligt språk.

Första träffen – Vad är ideologier?
Andra träffen - De tre klassiska ideologierna
tredje träffen – Socialismen – en ideologisk mosaik
Fjärde träffen - Feminism och ekologism
femte träffen - Populism

Måndagar med start 29 januari 18.00 - 20.30.
Lokal SV Eskilstuna, Rademachergatan 38, vån 4.
Ledare: Johannes Mattisson
5 ggr/ 15 tim*/ 450 kr, start vid 6 anmälda. Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min.