Data & IT

Vem lägger ut vad på nätet och i vilket syfte? Vad ska jag se upp med när jag surfar? Vaksamhet, källkritik och sunt förnuft kan skydda dig och din integritet. Vi lär av varandras erfarenheter och använder oss av Internetstiftelsen i Sveriges (iis.se) kursmaterial för vuxna internetanvändare. En cirkel för dig som vill lära dig lite mer om hur de som använder internet på ett oseriöst sätt agerar.

Kursen startar måndagen den 5 november klockan 10.00 -12.30. Minst 5 deltagare. Lokal SV Nyköping, Östra Storgatan 36C. Ledare Annkatrin Kretz. 4 ggr/12 tim*/500 kr. Delbetalning möjlig. *Studietimme 45 min.

Anmälan sker på hemsidan eller på telefon 010-199 23 36.