Historia & Konsthistoria

Välkommen till vår studiecirkel där vi tar oss an omöjliga uppdrag! Fader okänd eller amerikaemigranter - vi hittar det mesta. Du tar med de fakta du har och så försöker vi hitta andra infallsvinklar. Måndag kl 18- 20.30. Vi träffas sista måndagen varje månad från september-november. De datum som är bestämda är 24/9, 29/10 och 26/11. Lokal SV Flen Drottniggatan 2. Ledare Christer Uddin och Katarina Stenberg. 3 ggr/9 tim*/ kostnadsfritt. *Studietimme 45 min.

Christer Uddin är en erfaren släktforskare både genom utbildning och erfarenhet. Han har varit cirkelledare på SV Sörmland i ett 30-tal år. Tillsammans med Katarina Stenberg löser dom de flesta släktforskningsproblem som kan uppstå.