Historia & Konsthistoria

Fader okänd eller amerikaemigranter - vi hittar det mesta. Du kan delta fysiskt i cirkeln eller via länk.

Innehåll
Välkommen till vår studiecirkel där vi tar oss an omöjliga uppdrag! Du tar med de fakta du har och så försöker vi hitta andra infallsvinklar.

Förkunskaper
Du ska ha en fråga eller ett bekymmer med din egen släktforskning, där vi i gruppen kan vara dig behjälplig.

Upplägg
Vi träffas sista måndagen varje månad. De datum som är bestämda är 26/9, 31/10, 28/11 samt 19/12. Lokal SV Flen Drottninggatan 2.
Känner du att du inte vill närvara fysiskt i studiecirkeln, så erbjuder vi dig att vara med hemifrån via din dator och länk.

Ledaren
Christer Uddin är en erfaren släktforskare både genom utbildning och erfarenhet. Han har varit cirkelledare i många år.

Anmälningsinformation
Cirkeln och hjälpen är kostnadsfri. Vill du vara med via länk måste du tala om det vid din anmälan.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se