Musik, teater

Kulning är en gammal lockteknik som användes på fäbodarna förr för att kommunicera över långa avstånd. Då används rösten i ett högt och starkt, mycket kraftfullt tonregister. Kulning är att vara närvarande i ljudet, i nuet och lita på sin inneboende kraft. Att våga ta plats med sin röst. Ett sätt att hitta förankring och uppleva sammanhang i en alltmer stressad omvärld. Obs Du behöver inte kunna sjunga för att kula, utan använder din unika röst. Inga förkunskaper behövs, endast nyfikenhet och mod att prova! Med hjälp av noggrann röstuppvärmning, lekfulla avslappnade röstövningar och närvaroövningar närmar vi oss våra kraftfulla röster. Under resans gång får du del av kulningens historik.

Lördag och söndag, start vår -19, kl 10.30- 17.30, vid 7 anmälda. Lokal Björnlunda Hembygdsgård. Via mejl tipsar vi om resor och boende, uppge vid anmälan som görs till Karin: studiobjornlunda@gmail.com, 070-4611290. Ledare Karin Lindström Kolterud. 2ggr/14tim*/1600 kr. * Studietimma 45 min.


Karin Lindström Kolterud är traditionsbärande folksångerska med rötter i Sörmland och norska Valdres och leder kurser och workshops i folksång och kulning. Hon har utvecklat sin egen metod i det hon kallar friskvårdskulning och brinner för sin "kulningsmission" sedan hon gick utbildningen "musik & hälsa" på Kungliga musikhögskolan. Där gjorde hon ett specialarbete som bestod i att utforska kulningen som friskvård ställt mot stress och utmattningsproblematik. En studie som gav goda resultat. Karin om kulning: -”Kulning är att vara närvarande i nuet och lita till sin inneboende kraft. Att våga ta plats med sin röst!”
Lyssna på Karins kulning https://www.youtube.com/watch?v=TryQTdtcyEc&sns=em
Mer detaljerad info om kursen https://youtu.be/fNH3L0RS9qI 
Karins hemsida Kularkraft http://www.kularkraft.se/