Trädgård, hus och hem

I samband med Julita äppeldagar, som äger rum 14-15/9, och den stora sortutställningen ordnar föreningen en kurs i sortbestämning och grundläggande pomologi. Syftet med kursen är att vi ska lära oss grunderna i sortbestämning av äpple d v s hur man tar sig an ett okänt äpple och genom att studera olika detaljer som foder, skaft, skafthåla, kärnhus, kärnornas form mm kan avgöra vilken sort det är. Vi går även översiktligt igenom några olika sorters egenskaper. För att kunna undersöka kärnornas form och kärnhus kommer det att skäras i en mängd äpplen. Därför behöver du ta med en fruktkniv och en liten skärbräda. Du behöver också införskaffa boken "Svenska äpplen" av Görel Kristina Näslund. Det kommer att vara kurslitteraturen för dagen.
Plats: Julita gård, Julita. Måndag 16/9 klockan 10:00-16:00. Samling för kaffe och smörgås klockan 09:30 (behöver du specialkost tar du med eget).
Kostnad: 850 kronor inklusive moms för medlemmar i föreningen, för icke medlemmar tillkommer medlemsavgift om 100 kronor som gäller för resterande 2019 och hela 2020.
Mat: i kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika (behöver du specialkost tar du med eget). Du tar med egen lunch - det finns tillgång till kök där det går att värma mat i micro.
Kurslitteratur: "Svenska äpplen" av Görel Kristina Näslund. Den skaffar du själv. Finns att få tag i hos bokhandlare eller från nätet. Finns även att köpa i Julitas trädgårdsbutik.
Ta med: liten skalkniv/fruktkniv, liten skärbräda, penna och anteckningsmaterial.
Anmälan senast 6/9 till katarina.stenberg@sv.se eller 072-543 07 21 ange namn, adress, mobilnummer, mailadress samt fullständigt personnummer.
Bekräftelse och information om betalningssätt meddelas efter sista anmälningsdatum. Avgiften ska vara betald innan kursstart.
Ledare: Mats Brokvist, pomolog med stor erfarenhet av sortbestämning. Charlotte Sommarin, äppelodlare och ordförande i Föreningen Sörmlandsäpplen.