Hälsa & välbefinnande

Att vara alkoholist eller narkoman och dessutom kvinna / mor/ dotter och börja leva nykter är en utmaning. En del av arbetet med att leva nykter handlar om att identifiera skuld och skam och frigöra sig från detta. Anna Thor tar upp flera perspektiv på att vara kvinna och missbrukare

Föreläsningen är öppen för alla och är gratis till Liberala kvinnors föreläsning.

Ledaren
Anna Thor arbetar på Behandlingshemmet Gläntan med ung vuxna med missbruk och kriminell problematik.

För anmälan
Anmälan till helen.wretling@eskilstuna.se senast den 29 november