Lär dig förstå Sverige och utveckla ditt språk

Lär dig förstå Sverige och utveckla ditt språk

Samhälle

Vad gör vi?
Under 12 veckor träffas gruppen för aktiviteter. tre gånger i veckan 09.00 - 12.00. Saker vi ska lära är svenska, samhällskunskap, utbildningsmöjligheterna,
Mat och hälsa, studiebesök och fältstudier.

Syftet är att motivera och uppmunntra till studier. Målet är att visa på olika vägar in i utbildning som till exempel folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar.

Målgruppen är utrikes födda kvinnor som är korttidsutbildade och folkbokförda i Sverige.

Verksamheten är avgiftsfri för deltagare.

Målet är att deltagarna efteråt ska vara så pass motiverade, intresserade och kunniga att de vill börja en utbildning eller hitta en sysselsättning.

Start 3 september kl 09.00
Du bör kunna läsa, skriva lyssna på lätt svenska för att kunna tillgodogöra dig programmet.

Anmälan
Anmälan till Kathie.sierau@sv.se eller personligt besök på Rademachergatan 38, plan 4. Senast 31 augusti.