Språk

Under 10 veckor träffas gruppen onsdagar och torsdagar kl 12:30 -15:00. Vi tränar i att läsa, skriva och konversera.
Vi pratar mat, hälsa, samhälle, demokrati miljö mm.

Vi använder oss av implicit inlärning. Dvs omedveten inlärning, att inhämta lärande som hamnar i det omedvetna - och som står oss bi i olika situationer i livet.

Målet är att deltagarna efteråt ska vara så pass motiverade, intresserade och kunniga att de vill börja en utbildning, eller hitta sysselsättning.
Syftet är att motivera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning eller arbetar. Målet är att studieförbunden ska kunna visa på olika vägar in i utbildning som folkbildning, yrkesutbildning, svenska kurser.

Målgrupp är utrikesfödda kvinnor som är kortutbildade och folkbokförda i Sverige.

Verksamheten är avgiftsfri för deltagaren.

Drottninggatan 2, Flen