Humaniora

Vad innebär det att vara “stor inom litteraturen”? När kunde man överhuvudtaget BLI det, var det efter Gutenbergs uppfinning av tryckpressen år 1450? Är Bibeln eller något annat religiöst verk, kanske skriven av okända personer, de mest inflytelserika böckerna inom världshistorien?

Innehåll
Nobelpristagare i litteratur är naturligtvis intressanta i det här sammanhanget. Dem ska vi titta på! Kanske finns det andra aspekter på det här. Är det bara kvalitén på det skrivna som ger storheten eller kan det också ha med spridningen av verket att göra? Finns det litterära mästare utanför Europa och USA som vi har förbisett? I denna studiecirkel funderar vi kring detta och annat som gruppdeltagarna finner intressant.

Bra att veta
Detta är en kurs på nätet. Vi använder Zoom. Du behöver en läsplatta eller dator med kamera och mikrofon. Använd helst ett headset,

Ledaren
Ledare Annkatrin Kretz är en poesiskrivande anglofil, som har hållit studiecirklar om bl a kvinnliga nordiska författare, turistengelska och det samiska folket. Naturligtvis är jag kattägare!

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 010-199 23 30 eller sormland@sv.se