Hälsa & välbefinnande

Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet?

Välkommen att delta i anhörigcirkel!

Anhörig är en person som hjälper och ger stöd till en närstående inom, familjen, släkten eller vänkretsen. Den närstående kan på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, beroendeproblematik, ålder eller funktionsnedsättning ha svårigheter med att klara sin dagliga livsföring.

Omsorgen om sin närstående kan ibland göra att man glömmer bort sig själv och sina egna behov.

Innehåll
I anhörigcirkeln ”Lyfta tillsammans för hållbar anhörig” får du möjlighet att träffa andra i samma situation. Du är välkommen oavsett vilka svårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning din närstående har.

Genomförande
Vi kommer att träffas i Vuxenskolans lokal i Flen vid sex tillfällen under våren. Träffarna sker på eftermiddagstid under cirka två timmar. Varje kurstillfälle utgår från ett speciellt tema som tex. stress, sömn, rollen som anhörig, egen återhämtning, lagar och regler som påverkar.

Utifrån tema bjuds ”resurspersoner” in som kan vara extra kunniga i sin profession kring ett speciellt ämne som vi har vid ett visst kurstillfälle. Gruppen träffas var annan vecka