Språk

Vill du prata engelska? Vill du äta din lunch i sällskap med andra men ändå inte? Kom då till denna digitala samtalsgrupp för att träna på din engelska. Håll dina engelska kunskaper vid liv och bli bättre på att hitta orden och uttrycken under resor, jobbsituationer och med internationella vänner. Oavsett dina motiv är du välkommen till detta lunshspråkcafe.

Innehåll
Vi kommer att jobba med dialoger och samtal kring olika teman. Vi träffas varannan vecka.

Förkunskaper
Bör kunna engelska.

Ledaren


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid sex anmälda deltagare. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post. Du får en Zoomlänk innan kursen startar.

För anmälan eller mer information kontakta oss
tel 010-199 23 30 eller skicka e-post till SV Sörmland