Språk

Vill du prata svenska? Vill du äta din lunch i sällskap med andra men ändå inte? Kom då till denna digitala samtalsgrupp för att träna på din svenska. Bli bättre på att hitta orden och uttrycken du behöver i samhället, förstå de osynliga koderna

Innehåll
Vi kommer att jobba med dialoger och samtal kring olika teman. Vi träffas varannan vecka.

Förkunskaper
Bör kunna svenska och ha ett relativt bra för att uttrycka dig.

Ledaren


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid fem anmälda deltagare. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post. Du får en Zoomlänk innan kursen startar.

För anmälan eller mer information kontakta oss
tel 010-199 23 30 eller skicka e-post till SV Sörmland