Humaniora

Välkommen till en föreläsning om Henry Widman och mordgåtor i Strängnäs tillsammans med författaren Bengt Lundblad.

Föreläsningen uppehåller sig vid de händelser och platser som finns omnämnda i böckerna.